Newsy

Noworoczne promocjeNowy rok 2014 powitali??my z atrakcyjnymi promocjami w serwisach Dukacik.com i Carmenclick.com.

Pierwszego stycznia warto by??o zam??wi? wyp??aty poniewa?? w Dukaciku by??y one realizowane podw??jnie a w Carmenclick.com powi?kszone o spore bonusy.

To tylko pocz?tek atrakcji w tych serwisach poniewa?? kto?? kto akurat nie mia?? zbyt wiele pieni?dzy na koncie m??g?? skorzysta? z zakupu reklam gdzie wszystkie zlecenia w Dukaciku by??y realizowane podw??jnie, w Carmenclick.com za?? reklamy zosta??y zrealizowane z du??ymi bonusami.

Nowy rok rozpoczynamy tak??e z konkursami aktywno??ci w kt??rych mo??emy wygra? wiele reklam. W Dukaciku pula nagr??d wynosi 10pln do wykorzystania na reklamy, za?? w Carmenclick.com 7pln. Zar??wno w Dukaciku jak i w Carmenclick.com konkursy trwaj? miesi?c (przez ca??y stycze??) i nagrody sa podzielone po 1z?? za pierwsze miejsca.

Zapewne ten rok b?dzie obfity w tego typu promocje i nie tylko dlatego te?? warto by? w wy??ej wymienionych serwisach :)


Dodano:
2014-01-01 22:48:55
Modyfikowany:
0000-00-00 00:00:00
Autor: Daniel820
Dobry: 0Dyskusja na forum